Ức chế sự nảy mầm của các bào tử và ngăn chặn sự sinh trưởng của nấm Fusarium sp.

Showing all 1 result