sau khi bị sâu bệnh hại phá hoại. – Kích thích hình thành chồi non

Showing all 1 result