Untitled-1

QUY TRÌNH LÀM BÔNG SẦU RIÊNG

0 Comments

YÊU CẦU: Trước khi làm bông cây khỏe, không bị thán thư, xì mủ, rong rêu… Cây có đủ lá 2 – 3 cơi lá Thời tiết thuận lợi, cắt mưa hoàn toàn Bước 3:

BÀI VIẾT HAY >>>

Website Nông Nghiệp Chọn Lọc