ROMIL 72WP – THUỐC ĐẶC TRỊ THỐI RỄ, VÀNG RỤNG LÁ GÂY NÊN BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY TIÊU

Description

Xin cảm ơn!

ROMIL 72WP – THUỐC ĐẶC TRỊ THỐI RỄ, VÀNG RỤNG LÁ GÂY NÊN BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY TIÊU

 

Hoạt chất:

+Metalaxyl 8% w/w

+ Mancozeb 64%w/w

+ Phụ gia 28%w/w

 

Đặc tính:  Thuốc trị thối rễ ,vàng rụng lá gây nên bệnh chết nhanh trên cây tiêu 

Thuốc có tác phục hồi nhanh hơn ,rễ non ra nhiều hơn ,tăng tỷ lệ đậu trái 

 

Đăng ký phòng trừ:

CÂY TRỒNG  BỆNH HẠI  Liều dùng
Cây Tiêu Thối rễ ,rụng lá  Pha 300 gam / 100 lít nước

 

Lưu Ý

-Phun trực tiếp cho 1 gốc từ 3-5 lít ,giữa các lần phun (tưới)trực tiếp vào gốc cây từ  5-7 ngày

– Lượng nước phun từ 500-600 lít/ha.

-Thời gian cách ly : 7 ngày .

TƯ VẤN KỸ THUẬT: 0982.427.033